A A tekstgrootte:

Publicaties

Publicaties van onderzoeken met weefsel van de NHB, verschenen tussen 2013 en 2021

Tot en met 2016 schreef de Nederlandse Hersenbank eens per twee jaar een voortgangsverslag (progress report). De verslagen kunt u hieronder downloaden. Vanaf 2017 wordt de voortgang van de Nederlandse Hersenbank ieder jaar weergegeven in een informatieve poster (infopraphic). Ook deze posters kunt u onderstaand downloaden.

Progress Report 2005-2006   Progress Report 2007-2008   Progress Report 2009-2010            
                     

Progress Report 2011-2012

               
               
                       
                     

Impact factor

De impact factor van een wetenschappelijk tijdschrift (journal) geeft aan hoe vaak de artikelen die recent in dat tijdschrift zijn verschenen gemiddeld geciteerd worden door andere artikelen. Daarmee is het een maat van de invloed van het tijdschrift ten opzichte van andere tijdschriften in het vakgebied. De onderstaande tabel toont de aantallen gepubliceerde artikelen (2004-2012) waarvoor NHB-weefsel gebruikt is, onderverdeeld naar de impact factors van de betreffende tijdschriften.

Impact factor      Publicaties totaal      Publicaties van onderzoekers van het Nederlands Herseninstituut
Hoger dan 9      56      27 (48%)
7-9      52      12 (19%)
Lager dan 7      362      128 (35%)
Alle journals      470      167 (36%)

Publicaties