A A tekstgrootte:

NHB Vragenlijst

De NHB heeft een online module ontwikkeld waarmee via internet een vragenlijst kan worden ingevuld over de algemene medische gesteldheid. Ons doel is om hiermee tijdens leven al een vinger aan de pols te houden van onze geregistreerde donoren. Uiteraard gaat de NHB uiterst zorgvuldig met deze informatie om en is het medisch geheim volledig gewaarborgd, zoals dit voor alle medische informatie geldt die aan de NHB wordt verstrekt. Indien u de vragenlijst liever op papier invult dan online, kunnen we u de vragenlijst ook per post toesturen.  

Medewerking aan de medische vragenlijsten is geheel vrijblijvend. Ook als u de vragenlijst liever niet invult, is uw hersendonorschap nog steeds van onschatbare waarde voor het wetenschappelijk onderzoek.

Wie wordt verzocht om de vragenlijst in te vullen?

  • Donoren met een psychiatrische ziekte

De NHB heeft een enorm tekort aan donoren met psychiatrische ziekten. Met het NHB-Psy project zijn al duizenden mensen met een psychiatrische ziekte actief benaderd met informatie over de mogelijkheid om hersendonor te worden. Nog steeds zijn mensen met een psychiatrische ziekte die zich willen registreren als hersendonor zeer welkom. Om de mensen die tot registratie overgaan al tijdens leven te kunnen monitoren, worden zij verzocht om elke 5 jaar de (online) vragenlijst in te vullen. Gevraagd wordt onder andere naar medicatiegebruik, behandelend artsen en ziektegeschiedenis.

  • Controledonoren (donoren zonder hersenziekte)

Hersenweefsel van controledonoren is onontbeerlijk voor het onderzoek: ieder stukje hersenweefsel van een patiënt met een hersenziekte wordt vergeleken met eenzelfde stukje hersenweefsel (hetzelfde geslacht, dezelfde leeftijd) van een controledonor. Veel van de mensen die bij ons als controledonor geregistreerd staan hebben zich op relatief jonge leeftijd opgegeven. Hopelijk bereiken zij allemaal een hoge leeftijd in goede gezondheid, maar de realiteit laat zien dat met het ouder worden de kans om een hersenziekte te ontwikkelen toeneemt. Ook controledonoren krijgen daarom eens in de 5 jaar het verzoek om de (online) vragenlijst in te vullen.

Hoe gaat het invullen van de vragenlijst in zijn werk?

U kunt de online vragenlijst als volgt invullen:
1. Ga naar https://vragenlijst.hersenbank.nl
2. De eerste keer dat u de vragenlijst online invult, dient u uw account te activeren.
3. Nadat u de gegevens heeft ingevuld die noodzakelijk zijn om uw account te activeren, wordt u per e-mail gevraagd om uw account te bevestigen.
4. Na uw bevestiging wordt er per e-mail een automatisch gegenereerd wachtwoord verstuurd waarmee u kunt inloggen.
5. Na het inloggen start de vragenlijst direct.

Vragen?

Indien u vragen heeft over de online vragenlijst of hulp nodig heeft bij het activeren van uw account, dan kunt u contact opnemen met [email protected] of 020 - 566 5499.

NHB-vragenlijst