A A tekstgrootte:

Hersenonderzoek NHB-Psy

Met de beschikking over menselijk hersenweefsel kunnen wetenschappers psychiatrische ziekten op cellulair en moleculair niveau onderzoeken, iets wat met andere onderzoeksmethoden niet mogelijk is. Zo kunnen bijvoorbeeld de bevindingen van beeldvormende studies bij levende mensen, zogenaamde MRI studies, op kleiner, meer gedetailleerd niveau verder uitgezocht worden, bijvoorbeeld door naar de individuele zenuwcellen te kijken. Op deze manier wordt er steeds meer inzicht verkregen in de normale en de afwijkende hersenontwikkeling. Daarnaast kunnen neurotransmitters, de boodschapperstoffen in de hersenen, onderzocht worden en wat we daar te weten komen kan gebruikt worden voor de ontwikkeling van nieuwe medicijnen. Wij hebben voor u een aantal voorbeelden op een rijtje gezet van resultaten van post-mortem onderzoek naar verschillende psychiatrische aandoeningen dat reeds uitgevoerd is. Deze zijn hier te lezen.

Van essentieel belang voor al deze studies is de beschikbaarheid van menselijk hersenweefsel van gezonde vrijwilligers, mensen zonder psychiatrische ziekte, die overleden zijn. Alleen door de hersenen van mensen met een psychiatrische ziekte te vergelijken met de hersenen van mensen zonder een psychiatrische ziekte wordt de kennis van psychiatrische ziekten vergroot.

Meer weten? Hier leest u meer ovr post-mortem onderzoek per ziektebeeld.

Hersenonderzoek NHB-Psy