A A tekstgrootte:

Getallen

In de onderstaande grafieken vindt u een selectie van getallen over de Nederlandse Hersenbank: aantallen registraties, obducties en uitgegeven weefseleenheden. Een verklaring van de in de grafieken gebruikte afkortingen vindt u onderaan deze pagina.

Registraties en obducties

 
 

Naast donoren met een neurologische of psychiatrische aandoening, staan er ook donoren zonder een dergelijke aandoening ingeschreven. Dit noemen we controledonoren. Ondanks het redelijk grote aantal inschrijvingen is de NHB altijd op zoek naar meer controledonoren. Voor goed wetenschappelijk onderzoek moet elk stukje hersenweefsel van een donor met een neurologische of psychiatrische aandoening namelijk vergeleken worden met weefsel van een controledonor.

Naast controledonoren is de NHB ook hard op zoek naar donoren met diverse diagnoses, zoals psychiatrische aandoeningen, multiple sclerose en de ziekte van Parkinson. Om welke diagnoses het precies gaat leest u bij informatie over hersendonatie.

Naar deze ziektebeelden wordt steeds meer wetenschappelijk onderzoek verricht. Hierdoor neemt de vraag naar menselijk hersenweefsel toe, bijvoorbeeld door de ontwikkeling van nieuwe technieken om gen- en eiwitexpressie te onderzoeken. Diermodellen zijn slechts in beperkte mate bruikbaar, waardoor onderzoekers zijn aangewezen op menselijk hersenweefsel. Er is echter nog onvoldoende hersenweefsel beschikbaar om aan de vraag naar weefsel te voldoen.

Hersenweefsel beschikbaar gesteld aan onderzoekers

Tot nu toe heeft de NHB hersenweefsel van ruim 4000 donoren beschikbaar kunnen stellen aan meer dan 900 onderzoeksprojecten van over de hele wereld. In de onderstaande tabel ziet u per diagnose hoeveel eenheden hersenweefsel er in de afgelopen jaren aan onderzoekers zijn geleverd. Een eenheid is een afzonderlijk hersengebied: van elke donor worden (afhankelijk van de diagnose) ongeveer 70 hersengebieden uitgenomen en geconserveerd voor wetenschappelijk onderzoek.

Op de pagina onderzoeksprojecten ziet u de lopende projecten die weefsel van de NHB hebben ontvangen en op de pagina publicaties vindt u een lijst van wetenschappelijke artikelen die resultaten van onderzoek met hersenweefsel van de NHB rapporteren. In onze voortgangsverslagen vindt u meer feiten en cijfers over de Nederlandse Hersenbank.

Afkortingen

  • AD: ziekte van Alzheimer
  • Contr: controledonoren (geen neurologische of psychiatrische aandoening)
  • FTLD/tau: frontotemporale dementie
  • MS: multiple sclerose
  • Other dem: andere typen dementie
  • PANR: "Pathological report not ready" (= neuropathologisch verslag is nog niet klaar; de definitieve diagnose is dus nog niet gesteld)
  • PD/DLBD: ziekte van Parkinson / Lewy-lichaampjes-ziekte
  • PSP: progressieve supranucleaire paralyse
  • Psych: psychiatrische diagnoses
  • Rest group: andere diagnoses

Getallen NHB