A A tekstgrootte:

Over NHB-Psy

NHB-Psy: Informatiefilm over hersendonatie

NHB-Psy: Informatiefilm over hersendonatie

 

Het menselijk brein begrijpen

Om de behandelingen voor mensen met een psychiatrische ziekte te verbeteren, is het belangrijk dat de oorzaken ervan worden ontdekt. Het menselijk brein zit echter zo ingewikkeld in elkaar dat dit niet goed in een diermodel of reageerbuis kan worden nagebootst. Daarom is menselijk hersenweefsel van belang om psychiatrische ziekten te kunnen onderzoeken.

Onze missie

De hersenen van mensen met psychiatrische ziekten zijn anders. Echter, ondanks intensief onderzoek binnen de psychiatrie is het tot op heden niet precies duidelijk hoe en waarom de hersenen anders zijn en anders functioneren. Bij psychiatrische hersenziekten is er niet, zoals bijvoorbeeld wel bij de ziekte van Alzheimer of multiple sclerose, een duidelijke afwijking (laesie) in de hersenen zichtbaar, niet met het blote oog, maar ook niet onder de microscoop. Daarnaast kunnen symptomen van psychiatrische ziekten slechts ten dele nagebootst worden met experimentele diermodellen. Al deze redenen maken dat onderzoek van menselijk hersenweefsel zeer waardevol, zo niet onmisbaar, is om meer te weten te komen over de onderliggende oorzaken van psychiatrische hersenziekten.

Omdat we weten dat menselijk hersenweefsel een kostbaar goed is in de onderzoekswereld, is onze missie om de hoeveelheid menselijk hersenweefsel voor onderzoek naar de oorzaken van psychiatrische hersenziekten te vergroten. Uiteindelijk kan dit leiden tot de ontwikkeling van betere behandelingen die de kwaliteit van leven kunnen verbeteren van hen die door psychiatrische hersenziekten getroffen worden.

Werkwijze Nederlandse Hersenbank (voorbeeld: NHB-Psy)

Werkwijze Nederlandse Hersenbank (voorbeeld: NHB-Psy)

 

 

 

 

 

 

 

NHB-Psy richt zich op de volgende ziektebeelden

 • Schizofrenie en/of psychosen
 • Bipolaire stoornis
 • Ernstige depressie
 • Obsessieve compulsieve stoornis
 • Posttraumatische stressstoornis
 • Autismespectrumstoornissen
 • ADHD

Over ons

Het NHB-Psy project is een programma van de Nederlandse Hersenbank, een afdeling van het Nederlands Herseninstituut. Het Nederlands Herseninstituut is één van de instituten van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen(KNAW).

NHB-Psy wordt mogelijk gemaakt door een subsidie van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek en is een samenwerkingsverband van de NHB met onderzoeksgroepen van vijf verschillende universitair medisch centra (UMC's):

 • Universitair Medisch Centrum Utrecht
  Hersencentrum / Afd. Psychiatrie
 • Amsterdam UMC, locatie AMC         Afdeling Psychiatrie

 

 • Amsterdam UMC, locatie 
  GGZ inGeest
 • Radboud universitair medisch centrum Nijmegen
  Karakter, Kinder- en Jeugdpsychiatrie

                                                                                 

 • Erasmus Medisch Centrum Rotterdam
  Afdeling Neurowetenschappen

Onze staf

Management team

Het management team wordt van advies voorzien door de Stuurgroep en de Internationale Adviesraad en bestaat uit de volgende leden:

 • Prof. dr. Inge Huitinga

Directeur van de NHB en projectleider van NHB-Psy

Weefseluitgifte

Stuurgroep

 • Prof. Dr. Marco Boks

Psychiater

UMC Utrecht

 

 • Prof. Dr. Jan Buitelaar

Hoogleraar kinderpsychiatrie

Radboud universitair medisch centrum Nijmegen

 

 • Prof. Dr. Damiaan Denys

Hoogleraar psychiatrie

AMC Amsterdam

 

 • Dr. Joost Gribnau

Bijzonder hoogleraar epigenetica

Erasmus MC Rotterdam

 

 • Prof. Dr. Brenda Penninx

Hoogleraar psychiatrische epidemiologie

VUmc Amsterdam

 

 • Saskia Storimans

Vereniging voor Manisch Depressieven en Betrokkenen

Internationale Adviesraad

 • Prof. Dr. Dick Swaab

Teamleider Neuropsychiatrische ziektebeelden

Nederlands Herseninstituut, Amsterdam

 

 • Prof. Dr. Shitij Kapur

Instituut voor Psychiatrie

King's College, Londen

Onze supporters

Het NHB-Psy project zou niet mogelijk zijn geweest zonder de steun van de volgende verenigingen en GGZ instellingen:

                   

   

 

 

  

 

    

                    
                   
                
                                                      

     

       

     
              
                                                   

 

 

                                                   

 

 

 

 

     

         

            

Stichting Dwangstoornis

 

         

 

Over NHB-Psy