A A tekstgrootte:

Aanmelden voor hersendonatie

Bedankt voor uw bereidheid om uzelf aan te melden als hersendonor. Hieronder kunt u een informatiepakket met registratieformulier aanvragen.

De informatie die nodig is om een weloverwogen beslissing te nemen over hersendonatie vindt u op de Informatiepagina. Ook in het registratieproces wordt u geïnformeerd over de belangrijkste zaken.

Termijn aanleveren registratieformulier Nederlandse Hersenbank

Om registraties administratief goed te kunnen verwerken ontvangt de NHB het door de donor ingevulde en ondertekende Toestemmingsformulier Nederlandse Hersenbank graag minimaal 2 weken voor overlijden (ook als de aanmelding een euthanasie betreft of wanneer een teminale patiënt naar verwachting op korte termijn komt te overlijden). In geval van wilsonbekwaamheid van de donor, wordt de toestemming gegeven door een familielid of gemandateerde. Ook in dit geval ontvangt de NHB het Toestemmingsformulier Nederlandse Hersenbank voor vertegenwoordigers van wilsonbekwame personen graag minimaal 2 weken voor overlijden.

Regulier registratieformulier aanvragen

Laat uw e-mailadres achter, en wij sturen u per e-mail een informatiepakket en registratieformulier.
Let op: het registratieformulier dient u uit te printen en per post te retourneren. Dit kan naar het antwoordnummer vermeld op het formulier, een postzegel is niet nodig.
.

Registratieformulier
per e-mail


Of laat uw adres achter, en wij sturen u per post een informatiepakket met registratieformulier en retourenvelop.

Registratieformulier
per post

Registratieformulier bij wilsonbekwaamheid

In het geval van wilsonbekwaamheid, kan een naaste toestemming geven als vertegenwoordiger van de wilsonbekwame persoon. Meer informatie leest u hier. Hiervoor is een apart registratieformulier. Laat uw e-mail adres achter, en wij sturen u per e-mail een informatiepakket en registratieformulier in het geval van wilsonbekwaamheid.

Registratieformulier wilsonbekwaamheid
per e-mail


Of laat uw adres achter, en wij sturen u per post een informatiepakket met registratieformulier in het geval van wilsonbekwaamheid en retourenvelop.

Registratieformulier wilsonbekwaamheid
per post

Aanmelding kort na overlijden

In uitzonderlijke gevallen kan de NHB obductie verrichten terwijl de overledene nog niet geregistreerd staat op het moment van overlijden. Indien na telefonisch contact met de NHB blijkt dat dit mogelijk is, vullen de nabestaanden een Toestemmingsformulier Nederlandse Hersenbank voor Nabestaanden in.

Registreren voor hersendonatie