A A tekstgrootte:

Subsidie en organisatie

Het NND-project heeft een subsidie ontvangen van €300.000 van de Stichting Vrienden van het Herseninstituut en loopt tot 2024.  De Hersenbank is de penvoerder en het project wordt gecoördineerd door de Wetenschappelijk Coördinator, Dr. Sophie Wehrens. De Coördinator Medische gegevens, Minke Groot en analist, Dennis Wever, zijn verantwoordelijk voor de medische informatie en voorbereiding van hersenweefsel, respectievelijk. Het project wordt uitgevoerd in zeer nauwe samenwerking met Rosalind Franklin Fellow, Dr Inge R. Holtman, en haar team aan het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG); zij zijn verantwoordelijk voor de machine learning algoritmes, modellen, database en nieuwe website.


      

                 

 

Subsidie en organisatie