A A tekstgrootte:

Cohorten

NHB-Psy werkt samen met verschillende ziekenhuizen in Nederland om de klinische cohorten die daar gevestigd zijn te benaderen voor hersendonatie. In onderstaande tabel ziet u welke klinische cohorten betrokken zijn geweest bij het project.

 

Ziektebeeld Naam cohort Cohort coördinator
Schizofrenie

Prof. dr. René Kahn
Bipolaire stoornis

 

Dr. Marco Boks

Prof. dr. Aart Schene

Depressie

 

Prof. dr. Brenda Penninx
Obsessieve compulsieve stroornis (OCD)

 

Prof. dr. Damiaan Denys

Dr. Odile van den Heuvel

Posttraumatische stressstoornis (PTSS)

Prof. dr. Miranda van Olff
Autismespectrumstoornis (ASS)

 

    Prof. dr. Jan Buitelaar

Aandachtstekort-hyperactiviteitsstoornis (ADHD)

 

 

 
22Q11 deletie of duplicatie syndroom Prof. dr. Thérèse van Amelsvoort

 

NHB-Psy cohorten