A A tekstgrootte:

Doel

In 2020 is de Nederlandse Hersenbank (NHB) het Netherlands Neurogenetics Database (NND) project gestart. Middels deze database brengen we de samenhang tussen erfelijkheid, symptomen en veranderingen in de hersenen bij hersenziekten in kaart. Hiervoor dienen de verscheidenheid aan bij leven verzamelde medische informatie en de neuropathologische bevindingen die na de hersendonatie door de neuropatholoog zijn vastgesteld, allemaal op een zelfde standaard manier te worden weergegeven. Deze worden vervolgens gekoppeld aan genetische informatie. Hierna maken wij deze database toegankelijk voor onderzoekers. Hoe verfijnder we zo veel mogelijk data systematisch kunnen onderzoeken des te groter het inzicht wordt dat we kunnen krijgen in hersenziektes en de mogelijke rol die onze erfelijkheid hierin speelt.