A A tekstgrootte:

Visie en Missie

Visie

Het menselijke brein vormt één van de grootste wetenschappelijke puzzels. Veel aspecten van het functioneren van het brein blijven nog onbegrepen. Innovatief onderzoek met behulp van menselijk hersenweefsel kan leiden tot grote wetenschappelijke doorbraken in het doorgronden van zowel het gezonde als het zieke brein en in het ontwikkelen van nieuwe therapieën om hersenziekten te behandelen. 

Missie

De Nederlandse Hersenbank (NHB) faciliteert innovatief onderzoek naar het menselijke brein door het beschikbaar maken van hoog kwaliteit post mortem weefsel van zowel patiënten als gezonde controles, voorzien van uitgebreide klinische en neuropathologische documentatie. De NHB houdt zich aan strikte ethische richtlijnen zoals informed consent, open access en een non-profit beleid zoals omschreven in de Ethische Gedragscode voor hersenbanken (Ethical Code of Conduct for brain banking) van Brain Net Europe. 

Visie en Missie