A A tekstgrootte:

Particuliere schenkingen

Het werk van de NHB wordt door veel mensen gewaardeerd. Sommigen laten die waardering vergezeld gaan van een gift aan de Stichting Vrienden van het Herseninstituut, middels schenkingen, erfstellingen en legaten. 

Via de Stichting Vrienden van het Herseninstituut wordt geld ingezameld voor het Nederlands Herseninstituut in het algemeen, maar ook specifiek voor het ondersteunen van de Nederlandse Hersenbank.

U kunt snel en eenvoudig een bedrag doneren via onderstaande knop:

Ga naar onze donatiepagina


Uw bijdrage is ook van harte welkom op NL76INGB0002167378 (BIC: INGBNL2A) ten name van Stichting Vrienden van het Herseninstituut te Amsterdam. Belangrijk is om als betalingskenmerk de “NHB” te vernoemen. Deze vermelding stelt ons in staat om onderscheid te maken tussen donaties aan de NHB en andere donaties aan het Nederlands Herseninstituut. Indien u ook uw (e-mail)adres vermeldt, kunnen wij u een bedankbrief sturen.


Periodieke schenking

Wilt u de Nederlandse Hersenbank voor langere tijd steunen, dan kan dat goed via een periodieke schenking omdat u deze volledig kunt aftrekken voor belasting. Voordeel voor ons is dat wij voor minimaal 5 jaar op uw steun mogen rekenen. Klik hier voor meer informatie over een periodieke schenking aan de Nederlandse Hersenbank via de Stichting Vrienden van het Herseninstituut. Door middel van het invullen van de schenkingsovereenkomst kunt u aangeven dat de periodieke schenking bestemd is voor de Nederlandse Hersenbank.

De Stichting Vrienden van het Herseninstituut is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 41205869 en is sinds 1 januari 2008 aangemerkt als ‘Algemeen nut beogende instelling’. Omdat de Stichting Vrienden van het Herseninstituut door de Belastingdienst is aangemerkt als ANBI kunt u uw gift geheel of gedeeltelijk in aftrek brengen op uw belastbaar inkomen. Meer informatie over de fiscale voordelen vindt u hier.

Schenkingen