A A tekstgrootte:

Financiering

Naast een structurele bijdrage van de KNAW ontvangt de NHB subsidies van patiëntenverenigingen, schenkingen en bijdragen die worden gevraagd van onderzoekers. Het werk van de NHB zou niet mogelijk zijn zonder de steun van de diverse stichtingen, patiëntenorganisaties en de enthousiaste inzet van particulieren. De NHB heeft geen winstoogmerk.

Subsidies

De NHB wordt gesteund door subsidies van:

Stichting MS research logo

€ 111.096 per jaar

 

Logo van de Nederlandse Hersenbank

€ 100.000 (periode 2017 t/m 2019)

Logo Parkinson fonds

€ 43.500 per jaar

 

Logo Zabawas

€ 32.860 (periode 1-7-2014 tot 1-7-2015)

Logo Vriendenloterij

€ 295.000 over een periode van 4 jaar.

Ten behoeve van onderzoek naar de inzet van lichaamseigen stoffen om het verloop van MS positief te beïnvloeden, uitgevoerd door de Neuroimmunologiegroep van het Nederlands Herseninstituut met behulp van hersenweefsel van de NHB.

 

€ 3.45 miljoen over de periode 2012-2020.

In samenwerking met vijf universitair medische centra in Nederland (UMC Utrecht, VUmc & AMC Amsterdam, Radboudumc Nijmegen en Erasmus MC Rotterdam) ontving de NHB deze financiële bijdrage, met als doel het verzamelen van hersenweefsel van personen met een psychiatrische ziekte. Op de website van NHB-Psy ziet u welke cohorten betrokken zijn bij het project en vindt u andere uitgebreide informatie.

Particuliere schenkingen

Het werk van de NHB wordt door veel mensen gewaardeerd. Sommigen laten die waardering vergezeld gaan van een gift aan de Stichting Vrienden van het Herseninstituut, middels schenkingen, erfstellingen en legaten.

Als u de NHB financieel wilt steunen is uw bijdrage van harte welkom op NL76INGB0002167378 (BIC: INGBNL2A) ten name van Stichting Vrienden van het Herseninstituut te Amsterdam onder vermelding van “NHB”. Deze vermelding stelt ons in staat om onderscheid te maken tussen donaties aan de NHB en andere donaties aan het Nederlands Herseninstituut.

Als u tevens uw naam en contactgegevens (adres en/of e-mailadres) vermeldt, kunnen wij u bedanken voor uw gift. 

De Stichting Vrienden van het Herseninstituut is de nieuwe naam van de Stichting tot Ondersteuning van de Hersenbank (SOH). De SOH was destijds opgericht om de continuïteit van de activiteiten van de NHB en aan die activiteiten gerelateerd hersenonderzoek te garanderen en te bevorderen. Inmiddels zamelt de stichting ook geld in voor het Nederlands Herseninstituut in het algemeen. De stichting is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 41205869 en is sinds 1 januari 2008 aangemerkt als ‘Algemeen nut beogende instelling’. Omdat de Stichting Vrienden van het Herseninstituut door de Belastingdienst is aangemerkt als ANBI kunt u uw gift geheel of gedeeltelijk in aftrek brengen op uw belastbaar inkomen. Meer informatie over de fiscale voordelen vindt u hier.

Financiering