A A tekstgrootte:

Financiering

Naast een structurele bijdrage van de KNAW ontvangt de NHB subsidies van patiëntenverenigingen, schenkingen en bijdragen die worden gevraagd van onderzoekers. Het werk van de NHB zou niet mogelijk zijn zonder de steun van de diverse stichtingen, patiëntenorganisaties en de enthousiaste inzet van particulieren. De NHB heeft geen winstoogmerk.

Subsidies

De NHB wordt gesteund door subsidies van:

   Logo Vriendenloterij     

 

De Stichting MS Research steunt de NHB met een programmasubsidie voor NHB-MS, het onderdeel binnen de hersenbank dat zich specifiek richt op hersendonoren met MS en controledonoren. Op de pagina van NHB-MS vindt u meer informatie hierover.          

             

 

De steun van de Vrienden Loterij wordt ingezet ten behoeve van onderzoek naar de inzet van lichaamseigen stoffen om het verloop van MS positief te beïnvloeden, uitgevoerd door de Neuroimmunologiegroep van het Nederlands Herseninstituut met behulp van hersenweefsel van de NHB.

 

 

De steun van NWO wordt ingezet in samenwerking met vijf universitair medische centra in Nederland (UMC Utrecht, VUmc & AMC Amsterdam, Radboudumc Nijmegen en Erasmus MC Rotterdam), met als doel het verzamelen van hersenweefsel van personen met een psychiatrische ziekte. Op de pagina van NHB-Psy vindt u meer informatie hierover.

Logo Parkinson fonds                    

Particuliere schenkingen


Het werk van de NHB wordt door veel mensen gewaardeerd. Sommigen laten die waardering vergezeld gaan van een gift aan de Stichting Vrienden van het Herseninstituut, middels schenkingen, erfstellingen en legaten.

Als u de NHB financieel wilt steunen is uw bijdrage van harte welkom op NL76INGB0002167378 (BIC: INGBNL2A) ten name van Stichting Vrienden van het Herseninstituut te Amsterdam onder vermelding van “NHB”. Deze vermelding stelt ons in staat om onderscheid te maken tussen donaties aan de NHB en andere donaties aan het Nederlands Herseninstituut. 

U kunt ook snel en eenvoudig een bedrag doneren via onderstaande knop:

Ga naar onze donatiepagina

Wilt u de Nederlandse Hersenbank voor langere tijd steunen, dan kan dat goed via een periodieke schenking omdat u deze volledig kunt aftrekken voor belasting. Voordeel voor ons is dat wij voor minimaal 5 jaar op uw steun mogen rekenen. Klik hier voor meer informatie over een periodieke schenking aan de Nederlandse Hersenbank via de Stichting Vrienden van het Herseninstituut. Door middel van het invullen van de schenkingsovereenkomst kunt u aangeven dat de periodieke schenking bestemd is voor de Nederlandse Hersenbank.

De Stichting Vrienden van het Herseninstituut is de nieuwe naam van de Stichting tot Ondersteuning van de Hersenbank (SOH). De SOH was destijds opgericht om de continuïteit van de activiteiten van de NHB en aan die activiteiten gerelateerd hersenonderzoek te garanderen en te bevorderen. Inmiddels zamelt de stichting ook geld in voor het Nederlands Herseninstituut in het algemeen. Meer informatie over de Stichting Vrienden van het Herseninstituut vindt u hier.

De stichting is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 41205869 en is sinds 1 januari 2008 aangemerkt als ‘Algemeen nut beogende instelling’. Omdat de Stichting Vrienden van het Herseninstituut door de Belastingdienst is aangemerkt als ANBI kunt u uw gift geheel of gedeeltelijk in aftrek brengen op uw belastbaar inkomen. Meer informatie over de fiscale voordelen vindt u hier.

Financiering