A A tekstgrootte:

Registreren voor hersendonatie

Via de registratiepagina kunt u uzelf of een andere persoon aanmelden als hersendonor.
De informatie die nodig is om een weloverwogen beslissing te nemen over hersendonatie vindt u op de informatiepagina. Ook in het registratieproces wordt u geïnformeerd over de belangrijkste zaken.

Termijn aanleveren Toestemmingsformulier Nederlandse Hersenbank
Om registraties administratief goed te kunnen verwerken ontvangt de NHB het door de donor ingevulde en ondertekende Toestemmingsformulier Nederlandse Hersenbank graag minimaal 2 weken voor overlijden (ook als de aanmelding een euthanasie betreft of wanneer een teminale patiënt naar verwachting op korte termijn komt te overlijden). In geval van wilsonbekwaamheid van de donor, wordt de toestemming gegeven door een familielid of gemandateerde. Ook in dit geval ontvangt de NHB het Toestemmingsformulier Nederlandse Hersenbank voor vertegenwoordigers van wilsonbekwame personen graag minimaal 2 weken voor overlijden. Toestemmingsformulieren kunnen aangevraagd worden via [email protected] of telefonisch via 020 5665499.


Informatie over hersendonatieAanmelden als hersendonor

Registreren voor hersendonatie