A A tekstgrootte:

NHB ontvangt NWO-subsidie voor innovatief onderzoek naar psychiatrische aandoeningen

14 juni 2012

NHB ontvangt NWO-subsidie voor innovatief onderzoek naar psychiatrische aandoeningen

De Nederlandse Hersenbank ontvangt samen met vijf universitair medische centra (UMC Utrecht, VUmc Amsterdam, UMC St. Radboud, AMC Amsterdam, Erasmus MC Rotterdam) een bijdrage van 3,45 miljoen euro van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO).

Met deze bijdrage zal de NHB samen met bovengenoemde vijf universitaire onderzoeksgroepen de komende jaren een nationale infrastructuur opzetten om hersenweefsel van goed gediagnosticeerde patiënten met psychiatrische aandoeningen te verzamelen voor onderzoek. Directe toegang tot hersenweefsel kan voor een doorbraak zorgen in het onderzoek naar de pathofysiologie van psychiatrische aandoeningen. Belangrijk, omdat psychiatrische ziektebeelden nog steeds veel vragen oproepen, die onvoldoende beantwoord kunnen worden met genetisch onderzoek, neuro-imaging of proefdieronderzoek.

Momenteel is er geen of te weinig hersenweefsel beschikbaar voor onderzoek van mensen met schizofrenie, depressie, autisme, dwangstoornis, bipolaire stoornis, ADHD en posttraumatische stressstoornis. Patiënten, familie en zorgverleners zijn vaak onvoldoende geïnformeerd over de gang van zaken rond het doneren van hersenweefsel na overlijden en het belang van onderzoek van dit weefsel om psychiatrische ziektebeelden beter te begrijpen. Behalve de donorwerving via klinische cohorten zullen ook patiëntenverenigingen worden benaderd.

Klik hier voor het officiële persbericht van de KNAW

NHB ontvangt NWO-subsidie voor innovatief onder...