A A tekstgrootte:

Koninklijk bezoek NHB

3 juni 2008

Koninklijk bezoek NHB

Koninklijk bezoek NHB

Dinsdagmorgen 3 juni 2008 bezocht Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Máxima het MS Centrum Amsterdam van het VU medisch centrum (VUmc) en de Nederlandse Hersenbank (NHB). De unieke samenwerking tussen het MS centrum en de NHB wordt mede mogelijk gemaakt door financiële steun van de Stichting MS Research uit Voorschoten.

De Prinses bezocht dinsdagmorgen eerst het VUmc MS Centrum Amsterdam. Zij sprak daar met betrokkenen en onderzoekers die haar informeerden over multiple sclerose (MS). MS is een ziekte van het centrale zenuwstelsel: de hersenen en het ruggenmerg. MS tast de isolatielaag (myeline) rond de zenuwbanen aan, waardoor de overdracht van zenuwsignalen verstoord raakt. In Nederland worden ongeveer 16.000 vooral jonge mensen getroffen door MS.

Daarna bezocht de Prinses de NHB waar zij door dr. Inge Huitinga, directeur van de NHB, werd geïnformeerd over het belang van hersendonatie. De NHB is een bijzondere weefselbank in de wereld omdat de NHB een unieke procedure van “snelle obducties” hanteert. Binnen 2 tot 6 uur wordt de overledene naar het VU medisch centrum gebracht alwaar het obductieteam klaar staat bij aankomst. Door deze werkwijze verkrijgt de NHB kwalitatief hoogwaardig weefsel dat uitgegeven wordt aan onderzoekers over de hele wereld. Naast directeur van de NHB is dr. Inge Huitinga ook teamleider van een onderzoeksgroep in het Nederlands Herseninstituut in Amsterdam, waarmee zij de oorzaken van MS probeert te achterhalen.

Koninklijk bezoek NHB

Aandachtig luisteren de aanwezigen naar dr. Inge Huitinga die op bevlogen wijze de werkwijze van de NHB en het belang van donorschap uitlegt. 4e van links zit Prof. Dr. Dick Swaab, die in 1985 de NHB heeft opgericht.
Door deze zogenaamde ‘coupes’ onder de microscoop te bestuderen, kan de neuropathologische diagnose worden vastgesteld.
 
Michiel legt uit dat van de paraffineblokjes heel dunne plakjes kunnen worden gesneden. Door deze zogenaamde ‘coupes’ onder de microscoop te bestuderen, kan de neuropathologische diagnose worden vastgesteld.
 
Prinses Máxima kijkt met veel belangstelling naar MS laesies onder de 5-koppige microscoop
 

Prinses Máxima kijkt met veel belangstelling naar MS laesies onder de 5-koppige microscoop. Van links naar rechts zitten dr. Inge Huitinga en mevrouw Dorinda Roos, directeur van de Stichting MS Research.

Koninklijk bezoek NHB