A A tekstgrootte:

De NHB ontvangt een substantiële subsidie van MS Research

13 december 2013

Wat MS veroorzaakt is helaas onduidelijk. Hierdoor kunnen we MS nog niet genezen. Onderzoek met hersenweefsel van mensen met MS is nodig om een effectieve behandeling te vinden.  Een deel van de NHB is speciaal ingericht voor Multiple Sclerose (MS), met behulp van de jarenlange steun van de stichting MS Research. De toegekende subsidie wordt gecontinueerd voor de komende 4 jaar. MS was het eerste programma in de NHB waarbij heel gericht en actief donoren werden benaderd om na hun overlijden de hersenen af te staan. Dit heeft ertoe geleid dat een groot deel van het donorbestand bestaat uit donoren met MS. Ook de interesse van onderzoekers naar MS en de behoefte aan goed hersenweefsel met dat ziektebeeld is groot. Door de subsidie van MS Research kan de NHB beschikken over innovatieve technieken waarmee de aangedane plekken in het hersenweefsel, de laesies, nog eens bekeken kunnen worden en nieuwe informatie opleveren, zoals de aard van de veranderingen in de hersenen. Daardoor kan de NHB nog preciezer hersenweefsel en documentatie leveren waar onderzoekers om vragen. 

De NHB ontvangt een substantiële subsidie van M...