A A tekstgrootte:

Disclaimer

Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de website van de Nederlandse Hersenbank (NHB). Ondanks de constante zorg en aandacht die de NHB besteedt aan de samenstelling van deze website, is het mogelijk dat bepaalde informatie onvolledig of onjuist is.

De NHB aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade als gevolg van het gebruik van de website en de daarin opgenomen informatie, dan wel voor het tijdelijk of definitief niet beschikbaar zijn van de website.

Deze site geeft geen medisch advies. Wanneer u gezondheidsklachten heeft raden wij u te allen tijde aan contact op te nemen met uw huisarts (of eventueel uw specialist).

De informatie op deze site is in geen enkel geval een vervanging van de informatie die door de arts of de verpleegkundige aan de patiënt wordt verstrekt.

De NHB behoudt zich het recht voor om zonder vooraankondiging en om welke reden dan ook de inhoud van de NHB website en/of deze voorwaarden, op ieder moment te wijzigen, aan te vullen of tekst te verwijderen.

Copyright

De eigendomsrechten op alle teksten, beelden, geluid en programmatuur van deze website behoren toe aan de Nederlandse Hersenbank en/of bij diegene van wie de Nederlandse Hersenbank een licentie verkregen heeft.

Het is niet toegestaan om de inhoud van deze website te vermenigvuldigen, door te sturen, te distribueren, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden. De Nederlandse Hersenbank verleent u hierbij toestemming teksten, beelden, geluiden en documenten aanwezig op de website voor niet-commerciële privédoeleinden te gebruiken.

Disclaimer