A A tekstgrootte:

Wetsvoorstel nieuw donorregistratiesysteem geldt niet voor Nederlandse Hersenbank

19 september 2016

Wetsvoorstel nieuw donorregistratiesysteem geldt niet voor Nederlandse Hersenbank

Op 13 september 2016 heeft de Tweede Kamer ingestemd met een wetsvoorstel voor een nieuw donorregistratiesysteem.

De kern van het voorstel is dat iedere Nederlander orgaandonor is voor transplantatiedoeleinden, tenzij diegene bezwaar aantekent. 

De NHB heeft hierover veel reacties gekregen. Naar aanleiding hiervan willen wij u er graag op attenderen dat de NHB en het Donorregister 2 afzonderlijk van elkaar werkende organisaties zijn. Het nieuwe wetsvoorstel is daarom niet van toepassing op de Nederlandse Hersenbank. 

Het Donorregister is een onderdeel van het CIBG. Het CIBG is een agentschap van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Via het Donorregister doneert men organen en / of weefsel voor transplantatiedoeleinden. Er staan ongeveer 6 miljoen personen geregistreerd.

De NHB is een afdeling van het Nederlands Herseninstituut, wat onderdeel is van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW). Via de NHB doneert men hersenweefsel voor wetenschappelijk onderzoek. Momenteel staan hiervoor ruim 4000 personen geregistreerd. De hersendonatie vindt plaats als er door de arts een overlijdensverklaring is afgegeven. 

De NHB stelt het hersenweefsel beschikbaar aan wetenschappers over de hele wereld. Door wetenschappelijk onderzoek aan dit weefsel ontstaat er meer inzicht in de werking van onze hersenen. Hierdoor kunnen therapieën ontwikkeld worden voor de behandeling van neurologische en psychiatrische aandoeningen. 

Bij de NHB registreert men zich volledig vrijwillig, het donorschap kan ieder moment ingetrokken worden en er is geen sprake van samenwerking met het Donorregister.

Wetsvoorstel nieuw donorregistratiesysteem geld...