A A tekstgrootte:

Symposium 'De Psychiatrie Ontleed (t)'

9 juli 2013

Ongeveer 40% van de bevolking krijgt gedurende zijn of haar leven een psychiatrische ziekte. De enige manier om zicht te krijgen op wat er op het kleinste niveau verandert in de hersenen bij psychiatrische ziekten is humaan hersenonderzoek.

De missie van NHB-Psy is de hoeveelheid humaan hersenweefsel voor onderzoek naar de oorzaken van psychiatrische hersenziekten vergroten. Met de beschikking over hersenweefsel van zeer goede kwaliteit van zowel zeer goed beschreven psychiatrische patiënten als gezonde controles, kan er tevens beter gezocht worden naar nieuwe medicijnen.

Het symposium zal plaatsvinden in de Oosterhuiszaal van De Rode Hoed, Keizersgracht 102 te Amsterdam. Het belooft een samenkomst te worden met een keur aan boeiende sprekers.

Voor meer informatie betreffende het symposium verwijzen wij u graag naar de site van NHB-Psy.

Symposium 'De Psychiatrie Ontleed (t)'