A A tekstgrootte:

Subsidie van VriendenLoterij

13 februari 2014

Subsidie van VriendenLoterij

Tijdens het Goed Geld Gala in de Nieuwe Kerk in Amsterdam ontving de Nederlandse Hersenbank in samenwerking met de Stichting MS Research € 295.000 van de VriendenLoterij voor wetenschappelijk onderzoek naar de inzet van lichaamseigen stoffen om het verloop van MS positief te beïnvloeden. De toekenning wordt aangewend voor wetenschappelijk onderzoek naar de verschillen van MS tussen mannen en vrouwen en daaruit voortvloeiend de inzet van lichaamseigen stoffen (geslachtshormonen) om het verloop van MS positief te beïnvloeden.

Subsidie van VriendenLoterij

Het onderzoek wordt uitgevoerd door de Neuroimmunologiegroep van het Nederlands Herseninstituut met behulp van hersenweefsel van de Nederlandse Hersenbank.

MS is de meest invaliderende ziekte bij jongvolwassenen. Het treft jonge mensen in de bloei van hun leven. De ziekte is chronisch en progressief. Opvallend is dat meer vrouwen dan mannen MS krijgen, in de verhouding 2:1. Ook is het beloop van MS tussen mannen en vrouwen verschillend. Eerder onderzoek heeft aangetoond dat geslachtshormonen hierbij een grote rol spelen. Nog niet eerder werd onderzocht hoe dit gegeven ingezet kan worden om het ziekteproces te verbeteren. Verrassend genoeg geeft de rol van geslachtshormonen hoop. Hoop op een betere toekomst voor ruim 2,5 miljoen mensen met MS wereldwijd. Want als we weten hoe deze geslachtshormonen MS beïnvloeden, kunnen we juist deze stoffen inzetten bij de behandeling van MS. Deze stoffen worden in het lichaam zelf gemaakt en vragen dus niet om jarenlange processen en procedures die nodig zijn om medicatie te ontwikkelen.

Cheque van VriendenLoterij

Door deze toekenning van de VriendenLoterij wordt onderzoek mogelijk gemaakt dat binnen een periode van 4 jaar concreet zicht geeft op een beter leven met MS. Eerder ontving de Nederlandse Hersenbank in samenwerking met Stichting MS Research een genereuze gift van de VriendenLoterij voor de  projectaanvraag “Hersenen voor wereldwijd baanbrekend onderzoek naar multiple sclerose”. Dit heeft ertoe geleid dat de Nederlandse Hersenbank de afgelopen 3 jaren alle (meer dan 4.000) MS-ontstekingen van 200 overleden MS-hersendonoren nauwkeurig heeft kunnen bekijken.

De Nederlandse Hersenbank is in 1990 opgericht met steun van de Stichting MS Research en bestaat voort dankzij een structurele jaarlijkse ondersteuning van deze Stichting (vanaf 1990 – heden: € 2.321.184).

Subsidie van VriendenLoterij