A A tekstgrootte:

Stichting Zabawas steunt de NHB met € 32.860

15 augustus 2014

Stichting Zabawas steunt de NHB met € 32.860

Stichting Zabawas is een zogenaamde familiestichting; een niet collecterende stichting die uitkeringen doet uit een gedoneerd familievermogen. De heer Zanen heeft samen met zijn echtgenote mevrouw C.C. Zanen-Bakker bepaald dat hun vermogen bij overlijden ten goede zou komen aan de door hem opgerichte Stichting Zabawas (Zanen Bakker Wassenaar). De heer Zanen overleed op 28 januari 2005 en mevrouw Zanen-Bakker overleed op 7 juli 2013.  Het bestuur bestaat nog steeds voor een gedeelte uit leden die indertijd door de heer Zanen zelf zijn aangezocht.

De Stichting kan geldelijke steun verlenen aan personen en/of instellingen die een algemeen belang beogen op het gebied van Cultuur, Natuur, Geneeskunde, Sport en Educatie. Het is de bedoeling dat verstrekte donaties de Nederlandse samenleving ten goede komen.

De NHB is Stichting Zabawas zeer dankbaar voor het toegekende bedrag van € 32.860.

Stichting Zabawas steunt de NHB met € 32.860