A A tekstgrootte:

Inspiratiebeurs voor baanbrekend MS-onderzoek

28 juni 2021

Inspiratiebeurs voor baanbrekend MS-onderzoek

De Nederlandse Hersenbank is een van de vier grote MS-onderzoekcentra die van Stichting MoveS een inspiratiebeurs ontvangt voor het zogenaamde vrije onderzoek. Hiermee kan de Hersenbank zelf bepalen waar de subsidie van 250.000 euro aan wordt besteed.

MoveS wil met deze subsidie het vrije onderzoek stimuleren en vertrouwt erop dat de intrinsieke motivatie van onderzoekers een bijdrage zal leveren aan een MS-vrije wereld. Inge Huitinga, directeur van de Hersenbank, is blij met deze mooie gift van MoveS en de vrijwilligers. “Het is fantastisch dat MoveS vrij onderzoek naar de ziekte MS mogelijk maakt. Wij gaan met onze promovendi en postdocs een project bedenken!”

Klimmen tegen MS

Klimmen tegen MS, het evenement van Stichting MoveS, is het grootste Nederlandse evenement waarmee geld wordt opgehaald voor de strijd tegen MS. Elk jaar verleggen honderden mensen hun grenzen door te voet of op de fiets de Mont Ventoux in Frankrijk te beklimmen. Met elkaar hebben de duizenden deelnemers aan Klimmen tegen MS de afgelopen negen jaar meer dan 4 miljoen euro bijeengebracht.

Met deze subsidie wil MoveS de onderzoekscentra inspireren om door te gaan met het onderzoek, de strijd niet op te geven, maar zelfs te intensiveren. Gelijk aan de wijze waarop de deelnemers en supporters van Klimmen tegen MS elkaar inspireren.

De inspiratiebeurzen zijn toegekend aan de vier grote (academische) onderzoekscentra die wereldwijd leidend zijn in het onderzoek naar MS: ErasMS MS Centrum, MS Centrum Noord-Nederland, MS Centrum Amsterdam en De Nederlandse Hersenbank voor MS in Amsterdam.

Inspiratiebeurs voor baanbrekend MS-onderzoek