A A tekstgrootte:

Gift Breincafé Horn

12 december 2023

Gift Breincafé Horn

Vandaag kreeg de NHB een wel heel bijzonder bericht vanuit het verre Limburg:

Het Breincafé Horn bestaat niet meer.
Datzelfde Breincafé heeft jaren geleden mede de Brainwalk georganiseerd en kon bijzonder trots een bedrag van € 5500,- overmaken aan de Nederlandse Hersenbank.
Het Breincafé, een ontmoetingsplek voor lotgenotencontact en voorlichting, had nog een bedrag in kas, bij het beëindigen van hun activiteiten. Wederom vinden wij dat dit bedrag ten goede moet komen aan de Nederlandse Hersenbank.
Ondergetekende heeft een bijzondere interesse in het menselijk brein en onderzoek dat ertoe bijdraagt om meer inzicht te verschaffen in hoe dit complexe, intrigerende en overdonderende orgaan werkt, dit dient gestimuleerd te worden!

Vandaar deze gift namens het Breincafé Horn!
https://breincafe.nl/

Breincafe

Henry Honné MSc 
Master Neurorevalidatie en Innovatie
(Neurologisch) fysiotherapeut


De NHB voelt zich vereert met deze onverwachte gift en vanzelfsprekend zal deze ten goede komen aan het wetenschappelijk onderzoek.

 


 
 

Gift Breincafé Horn