A A tekstgrootte:

Directeur Nederlandse Hersenbank is Hoogleraar

3 oktober 2019

Directeur Nederlandse Hersenbank is Hoogleraar

Op 3 oktober vond de oratie van Inge Huitinga plaats. Ze sprak haar inaurgurele rede uit, getiteld “Hersenen in Verweer” en wordt daarmee bijzonder hoogleraar. Inge Huitinga is directeur van de Nederlandse Hersenbank (NHB) en daarnaast ook onderzoeker. Ze is gespecialiseerd in het onderzoeken van de afweer van de hersenen: de neuroimmunologie. De titel van haar nieuwe ambt is dan ook hoogleraar “Neuroimmunologie, in het bijzonder de pathologie van multiple sclerose (MS)”.

Inge Huitinga is sinds 2006 directeur van de NHB. Daarnaast leidt ze de neuroimmunologie onderzoeksgroep van het Nederlands Herseninstituut. Met haar onderzoeksgroep bestudeert ze de afweer van de hersenen, met behulp van hersenmateriaal van donoren van de NHB. Een zeer belangrijk vakgebeid. Tot voor kort werden de hersenen namelijk gezien als een orgaan met weinig afweer. Echter, de laatste decennia wordt steeds meer duidelijk dat de hersenen zich wel degelijk verweren tegen virussen en andere indringers. Dit kan echter ook tot problemen leiden, wanneer deze afweer ontregeld raakt. Een voorbeeld hiervan is de ziekte MS, waarbij de afweer chronisch actief is geraakt wat zorgt voor ontstekingen in de hersenen.

De onderzoeksgroep van Inge Huitinga heeft aanwijzingen gevonden dat een virus een rol kan spelen bij MS. De komende jaren zullen zij deze aanwijzingen verder bestuderen, wat mogelijk is door steun van Stichting MS Research. Hiervoor zullen de onderzoekers weefsel bestuderen dat is gedoneerd aan de NHB door donoren met én zonder MS. 

Daarnaast heeft de onderzoeksgroep ook gevonden dat in de latere, progressieve fase van MS de ontstekingen in de hersenen doorsluimeren en dat een hersen-specifieke populatie afweercellen verantwoordelijk lijken te zijn voor deze ontstekingen. Deze bevindingen bieden perspectief voor de ontwikkeling van therapieën, ook voor de chronisch progressieve vorm van MS waarvoor momenteel nog geen behandeling is.

De leerstoel van Inge Huitinga is aan het Swammerdam Instituut voor levenswetenschappen (SILS) van de UvA, en is vanwege de KNAW en Stichting MS Research.

Directeur Nederlandse Hersenbank is Hoogleraar