A A tekstgrootte:

Bezoek NHB minister van Langdurige Zorg en Sport

27 maart 2023

Bezoek NHB minister van Langdurige Zorg en Sport

Op maandag 6 maart jl. bezocht minister van Langdurige Zorg en Sport, Conny Helder, een werkbezoek van Nationaal Plan Hoofdzaken bij het Nederlands Herseninstituut. ‘We moeten ons voortdurend afvragen wat patiënten nodig hebben om hun leven te leiden'.

Het Nationaal Plan Hoofdzaken heeft van VWS een startimpuls gekregen voor meer samenwerking tussen de disciplines psychiatrie en neurologie, en voor gezamenlijk onderzoek naar de onderliggende mechanismen van ziekteprocessen en praktijkgerichte interventies. Doel is om mensen met een hersen- en/of psychische ziekte in 2040 vijf jaar langer in goede gezondheid te laten leven. In het kader van dit doel bezocht minister van Langdurige Zorg en Sport, Conny Helder, het Nederlands Herseninstituut.

Middels een rondetafelgesprek werd er door de minister, met onder andere de directeur Nederlandse Hersenbank (NHB), Inge Huitinga, en een aantal deskundigen besproken hoe deze samenwerking, ofwel ‘verbinding’ tussen de verschillende disciplines en de patiënten het beste tot stand kan komen.

Om het belang van de samenwerking te onderstrepen vertelde Inge Huitinga dat er inmiddels evenveel donoren met een psychiatrische ziekte als met een neurologisch ziekte geregistreerd staan bij de NHB. De NHB ziet deze twee groepen als één geheel en de problemen zijn groot: één op de vier mensen heeft een neurologische of psychiatrische hersenziekte.

Inge Huitiga vervolg: ‘Neurologen stellen diagnoses op basis van functie en symptomen en daar moeten ze het mee doen. Helaas is er post mortem weinig geld voor neuropathologie. Terwijl we daar zo veel van kunnen leren. Dat is een groot probleem.’

Minister Helder bezocht tijdens een rondleiding de vriezerruimte van de NHB, waar humane hersenweefsels liggen opgeslagen bij -80ºC. Bij de NHB worden humane hersenweefsels goed gedocumenteerd bewaard en internationaal beschikbaar gesteld voor wetenschappelijk onderzoek. De NHB staat wereldwijd bekend om de hoge kwaliteit weefsels.

Voor een uitgebreid verslag van het bezoek van de minister verwijzen wij u naar https://www.nationaalplanhoofdzaken.nl/nieuws-en-blogs/verbinden-als-hersencellen.


 

 
 

Bezoek NHB minister van Langdurige Zorg en Sport