A A tekstgrootte:

AT5 heeft gefilmd bij de Nederlandse Hersenbank

5 november 2018

AT5 heeft gefilmd bij de Nederlandse Hersenbank

Aan het woord zijn Inge Huitinga, directeur van de NHB, Mark Mizee, onderzoeker bij de NHB, Prof.dr. Annemieke Rozemuller, neuropatholoog, via het VUmc te Amsterdam verbonden aan de NHB en de communicatiemedewerker donorprogramma van de NHB, Petra Brom. 

In het filmpje wordt het doel van de NHB benadrukt; het beter begrijpen hoe de menselijke hersenen werken en wat er verandert in de hersenen als er hersenziektes ontstaan. 

Inge Huitinga onderstreept het belang van de Hersenbank. 'De neuroloog heeft veel aan de diagnose die de neuropatholoog stelt. De neuroloog wil weten wat er veranderde in de hersenen van zijn patiënt. Dat verrijkt de diagnoses bij leven en ook kun je de MRI-beelden beter gaan interpreteren, dus de diagnoses zullen verbeteren. En je hebt natuurlijk het voordeel bij de hersenbank dat je hersenweefsel hebt voor onderzoek, zodat je geneesmiddelen kunt ontwikkelen. Neuropathologisch onderzoek kan bijdragen aan kennis voor een betere behandeling van hersenziektes. Voor zorgverzekeringen valt er hiermee op lange termijn ook winst te behalen.

Het filmpje is geplaatst op de website van AT5 bij de nieuwsitems maar u kunt het ook hier bekijken.

AT5 heeft gefilmd bij de Nederlandse Hersenbank