A A tekstgrootte:

Organisatie

De NHB-MS is een combinatie van activiteiten van de NHB en het MS onderzoek van de Neuroimmunologie onderzoeksgroep (IMM) van het Nederlands Herseninstituut. Lees meer over deze onderzoeksgroep hier. Het doel van de NHB-MS is om goed gekarakteriseerd hersenweefsel van hersendonoren met MS na overlijden beschikbaar te stellen voor onderzoekers wereldwijd. De onderzoekers van de Neuroimmunologie hebben de expertise om dit weefsel goed te karakteriseren (daarover leest u hier meer) en om onderzoekers die dit aanvragen bij de NHB-MS goed te adviseren. Daarnaast doen zij zelf ook wetenschappelijk onderzoek met dit weefsel (daarover leest u hier meer).

 

Nederlandse Hersenbank (NHB)

De NHB registreert hersendonoren uit heel Nederland. Deze donoren kunnen verschillende neurologische of psychiatrische diagnoses hebben, of helemaal gezond zijn. Wanneer een hersendonor komt te overlijden voert de NHB een obductie uit waarbij het hersenweefsel wordt uitgenomen en opgeslagen. Dit hersenweefsel geeft de NHB vervolgens uit aan onderzoekers wereldwijd. Meer over de NHB, leest u hier.

De NHB-MS is onderdeel van de NHB. Binnen NHB-MS focust de NHB zich op donoren met MS. Medewerkers van de NHB zijn aanwezig bij MS-patiënten dagen en verspreiden de informatiefolder die speciaal voor NHB-MS is ontwikkeld.

Bij een obductie van een donor met MS worden de hersenen na overlijden gescand met MRI. Aan de hand van deze MRI-scans, kunnen ontstekingen (laesies) in de hersenen gevonden en uitgenomen worden, die soms niet met het blote oog zichtbaar zijn.

Momenteel hebben meer dan 600 patiënten met MS zich geregistreerd als hersendonor en zijn er ca. 250 obducties van patiënten met MS geweest.

 

Nederlands Herseninstituut – Neuroimmunologie onderzoeksgroep

Het Nederlands Herseninstituut is een instituut van de Koninklijke Nederlandse Akademie voor Wetenschappen (KNAW). De missie van het Herseninstituut is om te begrijpen hoe circuits van zenuwcellen ons in staat stellen de wereld te zien en erop te reageren. Om dit te bestuderen huisvest het Herseninstituut 16 verschillende onderzoeksgroepen, elk met hun eigen expertise, en de NHB.

Eén van de onderzoeksgroepen binnen de Herseninstituut is de Neuroimmunologie onderzoeksgroep, welke onder leiding staat van Prof. dr. Inge Huitinga. Deze onderzoeksgroep onderzoekt de immunologische afweer in de hersenen. Daarbij focust de groep zich vooral op MS.

Binnen de NHB-MS voert de Neuroimmunologie onderzoeksgroep onderzoek uit met het weefsel van hersendonoren met MS en van gezonde donoren. Daarnaast verzorgt het de karakterisatie van het weefsel van hersendonoren met MS (daarover leest u meer hier) en adviseert het andere onderzoekers die weefsel van donoren met MS aanvragen bij de NHB-MS.

 

Organisatie