A A tekstgrootte:

Karakteriseren MS laesies

Een belangrijk onderdeel van de activiteiten van onderzoekers binnen NHB-MS is het karakteriseren van MS laesies. Wat houdt dit in?

Types laesies

Laesies zijn de ontstekingen die ontstaan in de hersenen van mensen met MS. Deze ontstekingen kunnen er echter op verschillende manieren uit zien. Zo is het mogelijk dat een ontsteking actief is. Dit houdt in dat er bepaalde afweercellen (microglia) in de ontsteking aanwezig zijn en daar de beschermlaag die rondom zenuwen zit (myeline) afbreken. Het is ook mogelijk dat een ontsteking inactief is. In dat geval is er al wel myeline afgebroken, maar zijn er geen microglia cellen (meer) aanwezig die bezig zijn met het afbreken van myeline. Dit zijn twee voorbeelden van verschillende types laesies die aanwezig kunnen zijn, en zijn te zien in de afbeeldingen hieronder.

Links is een actieve laesie te zien. De microglia cellen die myeline afbreken zijn aanwezig. Deze zijn te zien als zwarte stipjes. Rechts is een inactieve laesie te zien. Hier is myeline afgebroken, wat is te zien aan de witte plek die is ontstaan. Hierin zijn echter geen zwarte stipjes aanwezig, wat betekent dat er geen microglia cellen zijn.

 

 

 

 

 

De onderzoekers binnen NHB-MS bekijken het weefsel van hersendonoren met MS onder de microscoop en beschrijven welke type laesies ze hierin zien.

Belang

Het karakteriseren van de verschillende types laesie is belangrijk om meerdere redenen. Ten eerste helpt het de NHB-MS om onderzoekers het juiste weefsel voor hun onderzoek te geven. Voor sommige onderzoeken zijn bijvoorbeeld een specifiek type laesie nodig.

Ten tweede brengt dit het hersenweefsel in kaart van alle mensen met MS die hun hersenen hebben gedoneerd. Hopelijk kan dit ons uiteindelijk meer vertellen over welke type laesies bij welke mensen voorkomen en of dit samenhangt met bijvoorbeeld de symptomen die bij deze mensen te zien waren. Zo leert het ons meer over wat er gebeurt in de hersenen van mensen met MS en wat dit betekent voor de patiënt.

 

Karakteriseren MS laesies